Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
26 maja 2022
Zmiana do art.15a

Zmiana dotyczy osób uprawnionych do emerytury, przyjętych do służby po raz pierwszy

w okresie po dniu 01.01.1999 r. i przed dniem 01.10.2003 r., które w dniu zwolnienia posiadają

co najmniej 25 lat służby i nie mają ustalonej emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

Art.10 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 26.05.2022, poz. 1115), umożliwia emerytowi, któremu została ustalona wysokość emerytury na podstawie art.15a, na jego wniosek złożony w terminie 3 miesięcy od wejścia w życie niniejszej ustawy, uwzględnienie w wysłudze emerytalnej okresów pracy cywilnej (ubezpieczenia) w sposób określony w art. 15aa ustawy.

Zmiany weszły w życie od 10 czerwca 2022 r.

 (Dz. U. z dnia 26.05.2022, poz. 1115)                                                                     INNE AKTY PRAWNE

                                           

generuj pdf
go-up
Kontakt

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie
Złota 5
00-909 Warszawa
tel. 261879359
fax. 261879172
wbewarszawa@ron.mil.pl

    
  • BIP